Q.1
Licencje na prowadzenie działalności bankowej wydaje: